Spirit of Nature palkinto

Share |
07.09.2015

SPIRIT OF NATURE –PALKINTO MIKA AIRAKSELALLE PUURAKENTAMISEN EDELLÄKÄVIJYYDESTÄ

Puu kulttuurissa –yhdistys jakoi lauantaina 5.9. vuoden 2015 Spirit of Nature –puuarkkitehtuuripalkinnon

Mika Airakselalle tunnustuksena hänen pitkäjänteisestä työstään puurakentamisen innovaattorina ja rakennetun ympäristön kestävän kehityksen edistäjänä. Palkinto luovutettiin Lahden Sibeliustalossa kapellimestari Okko Kamun johtaman Sibelius-festivaalin konsertin yhteydessä. Spirit of Nature -palkintojaettiin nyt jo kahdeksannen kerran.

Mika Airakselan vuodesta 2001 lähtien johtama ja pääosin omistama Rakennusliike Reponen tuli aikoinaan tunnetuksi rakentamastaan puukerrostalosta, joka oli edelläkävijä Suomessa. Silloin oli pitänyt ratkaista esimerkiksi monikerroksisen rakennuksen paloturvallisuuden ja äänieristyksen ongelmia. Kuluvana vuonna on valmistunut Euroopan suurin puurakenteinen asuinkerrostalo. Nyt on panostettu mm. rakennuksenelinkaaren aikaisen energiankulutuksen radikaaliin vähentämiseen ja rakennuselementtien tuotantoprosessin virtaviivaistamiseen.

Vuoden 2015 Spirit of Nature –palkinto annettiin Airakselalle määrätietoisuudesta, jolla hän on keskittynyt oikeisiin kysymyksiin ja jatkanut uusien ratkaisujen etsimistä. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman Airakselan näkemyksellistä johtajuutta ja vahvaa tiimiä.

Puu kulttuurissa ry halusi kiittää ja rohkaista toimijaa, joka on työstänyt pitkäjänteisesti puurakentamisen innovaatioita ratkaistakseen kestävän kehityksen kysymyksiä. Puun ominaisuus uusiutuvana rakennusaineena korostuu, koska rakentaminen ja rakennukset ovat koko elinkaarensa aikana yksi luonnonvaroja eniten kuluttavista tuotannonaloista. Tämäkään ei yksin riitä. On myös muistettava, että rakennukset kuluttavat noin 40 prosenttia tuotetusta energiasta.

Puu kulttuurissa ry painottaa, että aikamme rakentamista ohjaa globaali vaatimus kestävän kehityksen edistämisestä. On siis minimoitava käytettyjen rakennusmateriaalien haitalliset ympäristövaikutukset, aiheuttivat ne sitten ilmastonmuutosta, luonnon monimuotoisuuden katoamista tai myrkyllisten kemikaalien lisääntymistä ihmisten elinympäristössä. Erityisen kiireinen on tarve minimoida energian kulutus niin rakentamisprosessissa kuin erityisesti rakennuksen käyttöiän aikana. Sekä rakentamisen että ennen kaikkea tilojen käyttökustannusten on pysyttävä kohtuullisina. Sosiaalinen kestävyys kattaa näkökohtia työturvallisuudesta, viihtyisyydestä ja riittävästä asuntotarjonnasta kulttuuristen arvojen säilyttämiseen. Tämä edellyttää jatkuvaa tutkimusta, kehittämistä ja innovointia. Nämä ovat juuri sitä, mitä suomalainen yhteiskunta ja kaupungistuva yhdyskuntarakenne nyt eniten tarvitsevat. Oikeissa käsissä suomalainen puurakentamisen perinne voi osoittaa uusiutumiskykynsä.

 TiIETOA SPIRIT OF NATURE - PUUARKKITEHTUURIPALKINNOSTA

Puu kulttuurissa ry perusti kansainvälinen Spirit of Nature -puuarkkitehtuuripalkinnon vuonna 1999. Puu kulttuurissa -yhdistys myöntää palkinnon henkilölle tai ryhmälle, joka on töissään osoittanut taitoa ja innovatiivisuutta puumateriaalin käytössä. Puu kulttuurissa -yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää puun käyttöä rakennetussa ympäristössä ja vaalia kulttuuriperintöä, jossa on läsnä luonto. Sibelius-festivaalin 2015 yhteydessä jaettava palkinto on yhdistyksen kahdeksas Spirit of Nature -puuarkkitehtuuripalkinto. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää ja vaalia kulttuuriperintöä, jossa on läsnä luonto. Suomalaisen musiikin, kuvataiteiden ja arkkitehtuurin maine lepää tämän perinnön varassa. Palkinnon myötä halutaan edesauttaa ja vaalia perinteeseen liittyvien kestävien arvojen jatkumista. Puu kulttuurissa ry on suunnitellut palkintoa yhdessä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA), Rakennustietosäätiön, Suomen rakennustaiteen museon, Alvar Aalto -säätiön ja Alvar Aalto -mitalin toimikunnan kanssa. Tämän päivän rakentamisessa korkeaa teknologiaa vaativien aineiden ohella perinteiset materiaalit kuten puu ovat arkkitehtien erityisen kiinnostuksen kohteena. Spirit of Nature -puuarkkitehtuuripalkinnon myötä yhdistys haluaa tukea ja nostaa esiin kansainvälisellä tasolla arkkitehtuuria, jossa puulla materiaalina on keskeinen asema. Järjestäjän toivomus on, että palkinto osaltaan edistää puusta toteutettavien rakennusten ja rakennusosien arvostusta, ja kohottaa myös niiden laadullista tasoa. Spirit of Nature -puuarkkitehtuuripalkinto myönnetään joka toinen vuosi. Kaikki palkinnonjakogaalat on järjestetty uuden vuosituhannen puurakentamisen lippulaivassa – Lahden Sibeliustalossa.

20.11.2015PuuMera jaetulla toisella sijalla kilpailussa RIL-palkinnosta
14.10.2015Puupalkinto 2015- ehdokkaana
13.10.2015Helsingin ensimmäiset puukerrostalot Honkasuolle
07.09.2015Spirit of Nature palkinto
12.08.2015Asuntomessut Vantaalla päättyivät, messuilla vieraili 138 748 kävijää
04.08.2015Puurakentamisen edut MTV - Huomenta Suomi
06.07.2015 9:00Lahden muotoiluinstituutin opiskelijat loihtivat puukerrostalon messuasunnoista aisteja herättäviä tiloja
07.05.2015Rantasalmi-palkinto: Toimitusjohtaja Mika Airaksela, Palkinto myönnetään puurakentamisen puolustajalle, kestävän kehityksen pioneerille
28.04.2015Puukerrostalo kutsuu - tulevan asukkaan haastattelu
17.04.2015Rubiinikehä 1:n asuntomessukohteet

Siirry arkistoon »